Woensdag 08 november 2023 werd er in Nieuwegein, Nederland verzameld voor het 'Seminar Brandveiligheid gevels' van BBN ofwel Brandveilig Bouwen Nederland. Er waren heel wat interessante thema's en (heel) intelligente sprekers. Samengevat: De brandwet in Nederland wordt aangepast. Wat houdt dit in voor de houtwereld?

In de laatste jaren zag je heel wat Europese landen hun brandwet aanscherpen en de hoogte van brandreactieklasse B naar beneden brengen.
Enerzijds is dit te begrijpen, daar het blussen op een bepaalde hoogte voor heel wat extra uitdagingen zorgt.
Tegelijkertijd is dergelijke (radicale) aanscherping een 'gemakkelijke keuze' die mogelijk een aardige impact op de ecologische transitie van de bouw heeft.

Nederland kiest voor een logische aanpassing van de brandwet, door de maximale hoogte van brandreactieklasse B te verlagen.
Tegelijkertijd introduceert ze een opmerkelijk initiatief dat de deur openzet voor ecologie (hout) en innovatie.

Hoewel de gekende SBI test blijft bestaan, lanceert ze een alternatief traject: de 'mid-scale test'.

Waar de SBI test vooral de reactie van een gevelproduct op een externe brand onderzoekt, gaat de nieuwe mid-scale test een ander scenario onderzoeken.
Een 'uitslaande brand' wordt geënsceneerd, een brand die door openingen in wanden komt.
De realiteit zegt immers dat de kans op een uitslaande brand op vijftig meter hoogte vele keren groter is dan dat er een externe bron de oorzaak is.

Indien je deze mid-scale test succesvol afrond, wordt brandreactieklasse B tot 70 meter toegestaan.

Een vriendelijke oproep naar andere Europese lidstaten:
Volg dit initiatief goed op en geef ruimte aan ecologische grondstoffen (hout) en innovatie.