Op 19 oktober 2023 maakten we in een blog al melding dat de CWFT tabel aangepast zou worden. Iets meer dan zeven maanden verder is de tekst gepubliceerd. De aangepaste CWFT tabel is vandaag, woensdag 22 mei 2024, gepubliceerd in The Official Journal of the European Union. Over negentig dagen ofwel op 20 augustus 2024 wordt de beruchte wetgeving aangepast/verduidelijkt.

Wat is 'CWFT'?

De CWFT-tabel staat voor 'Classified Without Further Testing'.
Dit is een gestandaardiseerde oplossing (EN 14915) om hout onder enkele voorwaarden te declareren conform het laagdrempelige brandreactieklasse D.

De voorwaarden zijn even gemakkelijk samengevat: Een gesloten gevelsysteem met een minimale dikte van 18mm en minimale densiteit van 390kg/m3.

Indien de gevelbekleding niet conform deze voorwaarden is, moet je gaan testen.
Indien de gevelbekleding wel conform deze voorwaarden is, maar verwacht en/of hoopt hoger te eindigen kan je uiteraard ook gaan testen.

Deze gestandaardiseerde oplossing werd in het leven geroepen om de houtwereld ruimte te geven en niet voor elke gevel te laten testen.

Wat verandert er dan juist?

In principe verandert er helemaal niets.
De aanpassing van de Europese CWFT tabel kan je immers beter omschrijven als een 'verduidelijking'.

De vorige CWFT tabel is, net als de nieuwe standaardoplossing, alleen maar geldig voor onbehandeld hout.
Het probleem waarop de EU ageert, is dat de vorige gestandaardiseerde regel veelvuldig foutief geïnterpreteerd werd.

U vindt hierover een interessante deel van het memorandum:

"Thereby, the current table does not explicitly specify that the proven stable and predictable performance concerning the reaction to fire of those products is, under the set conditions, only guaranteed for untreated wood pieces. However, it has been clarified, as also supported by the relevant Technical Committee of CEN(3) and the Guidance of the Group of Notified Bodies(4) , that Table 2 of Annex to Commission Decision 2006/213/EC is to be applied only to untreated(5) solid wood panelling and cladding."

De EU heeft nu haar aanpassing gepubliceerd, enkel het woordje 'Untreated' ofwel 'onbehandeld' werd toegevoegd.
Zowel de vorige als de huidige CWFT tabel gelden dus enkel voor onbehandeld hout en deze 'verduidelijking' sluit elke kans tot misinterpratie uit.
Alle 'behandelde houtsoorten' vallen zo buiten deze gestandaardiseerde oplossing.

Zijn alle behandelingen dan uitgesloten van de CWFT tabel?

Enkel het gekende 'Kiln Drying' ofwel 'ovendrogen' wordt ook gezien als onbehandeld hout.
Let op: Het gaat hier dus enkel over een beperkt droogproces en geen thermische modificatie!

Waarom verandert dit en is deze beslissing dan wel gefundeerd?

We moeten vaststellen dat de aanpassing van de CWFT-tabel zeker wel gefundeerd is.

De gestandaardiseerde oplossing van de CWFT tabel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waarbij reeksen van brandtesten gedaan werden en de resultaten geanalyseerd werden. Deze testen gaven aan dat onbehandeld hout stabiele en voorspelbare prestaties hadden met betrekking tot de reactie op brand.

Zowel de vorige, als de huidige CWFT tabel was enkel geldig voor onbehandeld hout.
Dat behandelde houtsoorten of houtproducten zich door misinterpretatie conform deze CWFT tabel aan brandreactieklasse D gelijkstellen, is wel ongefundeerd.

Het aanpassen van allerlei variabelen (profilering, soort modificatie, oppervlaktebehandeling, etc) is onmogelijk om correct in kaart te brengen met een standaardoplossing.
De verschillende variabelen hebben meestal een verschillende impact op de groei van de brand (FIGRA) én beïnvloeden elkaar tegelijkertijd.

Ons eigen brandonderzoek geeft identieke resultaten en door zelf veel te testen hebben we een model dat nauwkeurig resultaten kan voorspellen.
Onbehandelde houtsoorten geven een stabiele verbranding en zijn bijgevolg voorspelbaar.
Behandelde houtsoorten zorgen voor onvoorspelbaarheid en kunnen bijgevolg niet in de standaardregel gestoken worden.

Voorbeeld:
De omschrijving van de vorige CWFT tabel zou het, puur hypothetisch, toelaten om een bepaalde zachthoutsoort te impregneren met Kerosine.
U begrijpt dat dit niet wenselijk is...

Is deze mogelijke aanpassing dan niet erg 'plots'?

Ook hier moet ik melden dat dit niet uit de lucht komt vallen.

De vorige CWFT tabel was ook enkel gebaseerd op onbehandeld hout, maar de omschrijving gaf de mogelijkheid tot misinterpretatie.
In de voorbije jaren werd er niet eenmalig gecommuniceerd vanuit de EU met bijvoorbeeld de nodige Guidance Papers om te benadrukken dat het enkel voor onbehandeld hout geldig was.

De realiteit is echter dat niet iedereen een brandexpert is en heel wat marktdeelnemers niet in contact kwamen met de begeleidende partijen.
Meerdere ontwerpende partijen / houtproducenten misinterpreteerden zo de vorige CWFT tabel.
Deze misinterpretatie zorgd ervoor dat meerdere combinaties van producten/houtsoorten/profielen gelijkgesteld werden aan brandreactieklasse D, terwijl de realiteit anders zegt.

Gaat deze aanpassing een grote impact hebben?

De verduidelijking van de CWFT tabel gaat een grote impact hebben.
Heel wat producenten van behandelde en/of gemodificeerde houten gevelbekleding zullen hun producten officieel moeten gaan testen.

Tegelijkertijd impliceert de voorgenomen aanpassing van de EU dat niet alle producten de minimale (laagdrempelige) waarden voor brandreactieklasse D zullen halen.
Het eigen onderzoek van Paulussen Houthandel heeft ondertussen ook uitgewezen dat het voor een verrassende hoeveelheid behandelde houtsoorten en/of profielen moeilijk gaat worden.

Er zit daarnaast een stevige extra moeilijkheid aan.

Paulussen Houthandel is ondertussen al heel wat jaren aan het testen met behandeld en onbehandeld hout in allerlei profielen.

Het eigen onderzoek heeft immers uitgewezen dat niet alleen de behandeling (thermische of chemische modificatie, oppervlaktebehandeling, etc) niet zelden een negatieve impact op de groei van de brand (FIGRA) heeft, de profilering van het gevelprofiel heeft tegelijkertijd een grote impact.

Indien een behandelde houtsoort succesvol brandreactieklasse D zou halen in een vlak, gesloten profiel, betekent dit niet dat alle andere diktes en profielen ook gelden.
Je hebt tegenwoordig allerlei blokprofieltjes waarbij de brandbare oppervlakte en hoeveelheid hoeken (aangrijpingspunten) sterk verhoogd zijn en de groei van de brand (FIGRA) omhoog duwen.

Dan hebben we het nog niet over de wijze van monteren.
Een dikker geribbeld profiel horizontaal gemonteerd zal niet dezelfde waarden halen dan eenzelfde verticale variant.

Biedt de nieuwe CWFT tabel ook oplossingen voor biobased materialen?

Wie de kleine lettertjes bij de CWFT tabel leest, zal snel merken dat achter het onbehandeld(!) hout materialen met een brandreactieklasse A2-s1,d0 dienen te zitten.
Dit zorgt ervoor dat de standaardoplossingen zeker ook zijn beperkingen in opbouw heeft.

Wij, Paulussen Houthandel, hebben ondertussen zelf onderzoek gedaan waardoor meerdere houtsoorten onbehandeld met een brandbare achterplaat en zachthouten regelwerk gemonteerd werden.
Dit in zowel verticaal als horizontaal en een variatie aan plankbreedtes.
Verrassend haalden ze zelfs brandreactieklasse C-s1,d0 met de volledige opbouw (End use), véél sterker dan wat de CWFT tabel aangeeft.

Conclusie:

De huidige CWFT tabel werd op 22 mei 2024 gepubliceerd en zal ingaan op 20 augustus 2024.

Deze aanpassing is gefundeerd en komt ze zeker niet uit de lucht vallen.
Deze aanpassing kan je beter omschrijven als een verduidelijking, daar ze nooit geldig was voor behandeld hout.

De impact zal groot zijn en zal de wereld van houten gevelbekleding hertekenen.
Waar het ene houtproduct minder gebruikt zal worden, zal een ander product hierdoor haar verkoop zien groeien.

Tegelijkertijd heeft deze beslissing ook voordelen:

We kunnen als producent van gevelbekleding dergelijke initiatieven die goed zijn voor de veiligheid enkel maar aanmoedigen.
De kans op misinterpretatie is kleiner en onze sector kan verder innoveren binnen een afgelijnd kader.

Innovaties met een achilleshiel qua brandbaarheid, zullen nu verder moeten innoveren om hun achilleshiel te verbeteren.
De houtwereld heeft al meerdere keren getoond dat ze qua innovatie veel aankunnen.