Het wetenschappelijk onderzoek naar het brandgedrag van Lesser Known Timber Species van Paulussen zet een trend voor de hele hout- en bouwsector. Als we de bossen en haar biodioversiteit willen beschermen is het essentieel dat we deze op duurzaam beheren en in houtsoorten diversifiëren.

Na verregaand onderzoek hadden we reeds negen houtsoorten die onbehandeld brandreactieklasse B-s1,d0 haalden.
Vandaag verwelkomen we onze tiende variant, de houtsoort 'Guariuba'.

Guariuba is een Zuid-Amerikaanse houtsoort die in de lijst van Lesser Known Timber Species (ofwel LKTS) staat.
Deze heldergele houtsoort zal na montage al snel verkleurd naar een bruine kleur.
Onder een bepaalde lichtinval verkrijgt de houtsoort een gouden glans.

Guariuba is een houtsoort met een goede stabiliteit die zich onderscheidt van de andere negen houtsoorten door haar volumieke massa.
Met een volumieke massa van gemiddeld 630kg/m3 bij 10% vochtgehalte is eerder aan de lage kant.
Het kernhout is duurzaamheidsklasse 1 conform NEN-EN 113: Laboratoriumtest zonder grondcontact.
Deze eigenschappen zijn ideaal voor duurzame gevel- en plafondbekledingen.

Paulussen Houthandel importeert Guariuba in allerlei afmetingen met het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer.
Guariuba haalt zonder brandvertragende behandeling brandreactieklasse B-s1,d0 in het Forestlines® gevelsysteem.

We danken iedereen die mee helpt diversifiëren in houtsoorten.
Jullie helpen de bescherming van de bossen en haar biodiversiteit en jullie keuze voor het Forestlines® helpt dit onderzoek te financieren.

In de komende maanden staan er nog heel wat houtsoorten klaar om te testen...