Meysterhof - Lommel (BE) Gevelbekleding Afrormosia

Meysterhof - Lommel (BE)

Over dit project

Project Meysterhof te Lommel (BE), een sterk ontwerp met oog voor vele details.
Ontwerp: architect Bart Baeken, Architects in Motion.

Op de hoek van de Stationsstraat in Lommel ontwierp Bart Baeken van Architects in Motion,  Meysterhof, een ambitieus, robuust woonproject met een verhoogde verblijfskwaliteit. Met Meysterhof hebben de ontwerpers de intentie om een impuls te geven aan de herwaardering van de stationsomgeving.

Project Meysterhof bestaat uit twee hoofdvolumes die samen 46 appartementen, 3 praktijkwoningen voor vrije beroepen en twee commerciële ruimtes huisvesten. De volumes evolueren in hoogte van drie tot vijf bouwlagen op de hoek van het project om de poortfunctie in gebouwd volume te symboliseren. Op het gelijkvloers is het grootste volume, gericht naar het station, in twee gesplitst d.m.v. een doorgang die enerzijds de mensen uitnodigt om over het perceel naar het achterliggende domein Meysterbergen te stappen of te fietsen en anderzijds om het typische landschap van dit natuurgebied tot tussen de gebouwde volumes en tot de Stationsstraat te laten infiltreren. Om dezelfde reden worden de gebouwde volumes ook iets teruggetrokken ten opzichte van de straat ontworpen.

Met project Meysterhof bewijzen AIM en projectarchitect Bart Baeken dat een samenwerking tussen een architect, een privé-opdrachtgever en de overheid bijgestaan door externe studiebureaus kan leiden tot de ondersteuning van een stedenbouwkundig beleid. Project Meysterhof is een eerste realisatie op grotere schaal in de Lommelse stationsomgeving en brengt de ontwerprichtlijnen uit de verschillende nota’s in de praktijk en faciliteert en motiveert andere opdrachtgevers om in dezelfde filosofie en geest projecten op te starten. Het project kan een impuls zijn om de herwaardering van de stationsomgeving en de volledige Stationsstraat tot aan het centrum van Lommel te realiseren. Maar ook andere mechanismen worden op gang gebracht door dit project: de ontsluiting van het achterliggende openbare groen, het concretiseren van het idee van de poortfunctie, een oplossing bieden voor de hybride tussengebieden tussen privé en openbaar en het versnipperde verkavelingslandschap. Ten slotte stelt de toegepaste architectuur zich bescheiden op ten dienste van de esthetische opwaardering van het volledige gebied.

Met Hooyberghs NV en Schrijnwerkerij Ronny Wens BV is er alvast een duidelijke keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid genomen.

Paulussen Houthandel werd alvast gekozen om kwaliteitsvolle afrormosia te schaven en aan te leveren in hun bekend profiel FILIP® S.
Zo komt er een speelse variatie in plankbreedtes waarbij de nadruk op ecologie ligt.

Architect Bart Baeken legde in zijn ontwerp direct de nadruk op het gebruik van recuperatiematen.
Door deze recuperatiematen goed te gebruiken, krijgt de boomstam en bijgevolg hout als grondstof immers optimaal rendement.
Een van de vele opmerkelijke details van dit prachtige project, die toch een straf statement zijn.

Ongetwijfeld wordt dit straf staaltje architectuur een voorbeeld voor heel wat andere toekomstige projecten in regio Lommel (en verder).

Houthandel Paulussen leverde de materialen voor dit project. Zelf realiseren wij geen projecten, maar we kunnen u wel doorverwijzen naar de juiste vakman of specialist.


Categorie: Gevelbekleding
Houtsoort:Afrormosia
Delen: