Is de CWFT tabel enkel geldig voor onbehandeld hout? - Ja - Was dit vroeger geldig voor behandeld hout? Neen, dit werd veelvuldig foutief geïnterpreteerd - Wordt de verduidelijking binnenkort een uitdaging voor allerlei gemodificeerd hout? - Ja - Wordt de verduidelijking binnenkort een uitdaging voor oppervlaktebehandelingen? - Ja - Verdwijnt de CWFT Tabel? - Nee - Biedt de verduidelijkte CWFT tabel ook nieuwe mogelijkheden? - Zeker, zelfs ontzettend grote mogelijkheden. De deur staat wagewijd open voor biodiversiteit door het gebruik van Lesser Known Timber Species.

Een half jaar geleden schreven we al een verklarende blogtekst over de CWFT tabel die aangepast zou worden.
Waar wij ondertussen al vele jaren wisten dat dit enkel voor onbehandeld hout geldde, was een groot deel van de markt nog steeds niet op de hoogte.

De oude blog vind je hier.

De CWFT tabel wordt niet echt veranderd, ze wordt 'verduidelijkt' om veelvuldige fouten te doen stoppen.
De CWFT tabel om hout conform brandreactieklasse D te declareren was immers nooit geldig voor behandeld hout.
Indien dit wel geldig was, zouden we een dennenhouten plank kunnen impregneren met kerosine en vervolgens als brandveilig declareren.
Een hypothetisch voorbeeld, maar wel handig om aan te tonen dat het onmogelijk en niet wenselijk is.

De wereld van de behandelde en gemodificeerde houtsoorten staat binnenkort voor (mogelijk grote) uitdagingen.
Het in kaart brengen van houtsoorten is immers een moeilijk onderwerp.
Naast de houtsoort heeft de specifieke behandeling een impact, maar ook het profiel, de montagerichting, achterconstructie, isolatie, etc.

Johan Cruijff zei ooit de legendarische woorden; "Ieder nadeel heb zijn voordeel".
Ook in dit verhaal schuilt er achter de vele uitdagingen ook een prachtige horizon met opportuniteiten.

De CWFT tabel wordt verduidelijkt, maar verdwijnt niet.
Is het dan niet een idee om ze goed te gaan toepassen?


Er zijn ongeveer 50.000 verschillende houtsoorten in de wereld waarvan er maar een 1000 gecommercialiseerd worden.
Elk van deze 50.000 houtsoorten heeft de potentie om probleemloos door de CWFT tabel te wandelen.

Het wordt dus dringend tijd om te diversifiëren in houtsoorten en deze succesvol in een toepassingsgebied te brengen.
Lesser Known Timber Species vergen heel wat kennis, maar bezitten momenteel de sleutel naar succes.

Op de foto vindt u een houtsoort die vlot het duel met een houtsoorten zoals thermo-ayous, thermo-fraké en thermo-essen aan kan.

Onbehandeld hout
Lesser Known Timber Specie (LKTS)
Vlot beschikbaar in FSC®
Duurzaamheidsklasse 1 (NEN-EN 113)
Volumieke massa: Iets lichter dan Padoek. 
Hardheid: In de buurt van Padoek of meer dan drie keer zo hard als Ayous.
Sterkteklasse: D30

Prijs: Gelijkwaardig aan enkele thermisch gemodificeerde houtsoorten.

Dit is een van de vele houtsoorten die nu (eindelijk) meer mogelijkheden krijgt.
Laat je verbazen door de biodiversiteit van hout als ecologische grondstof.