Ons blog

The European fire law is likely to be amended - An earthquake in the wood world.
The European fire law is likely to be amended - An earthquake in the wood world.

It seems that it will happen after all, will Europe apply the handbrake?

The famous CWFT table to declare wood in accordance with the accessible fire reaction class D without having to test it will probably be amended with one word.

That one word is 'Untreated' and has far-reaching consequences.

Paulussen Houthandel has been passionate about wood and fire reaction classes for years and has put the facts side by side.

lees verder
De Europese brandwet wordt waarschijnlijk aangepast - Een aardbeving in de houtwereld.
De Europese brandwet wordt waarschijnlijk aangepast - Een aardbeving in de houtwereld.

Het lijkt dan toch te gaan gebeuren, trekt Europa de handrem op?

De befaamde CWFT-tabel om hout conform het laagdrempelige brandreactieklasse D te declareren zonder het te moeten testen, wordt waarschijnlijk met één woord aangepast.

Dat éne woordje is 'Untreated' ofwel 'Onbehandeld' en heeft verregaande gevolgen.

Paulussen Houthandel zit ondertussen al vele jaren in de wereld van hout en brandreactieklasse en heeft de feiten naast elkaar gelegd.

lees verder
Revelation Forestlines® slats
Revelation Forestlines® slats

We had previously shared some indicative images, but here we share the first, detailed image of our new brand innovation.
This innovation ensures that several untreated(!) wood types up to fire reaction class B-s1,d0 according to EN 13501-1:2018 are optimized.

lees verder
Openbaring Forestlines® lamellen
Openbaring Forestlines® lamellen

We hadden eerder al enkele indicatieve beelden gedeeld, maar hierbij delen we het eerste, gedetailleerde beeld van onze nieuwe brandinnovatie.
Deze innovatie zorgt dat meerdere onbehandelde(!) houtsoorten tot brandreactieklasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1:2018 worden geoptimaliseerd.

 

 

lees verder